Sweat Equity

Vikariat is bereid bij perspectief volle start-ups op te treden als een Sweat Equity Fund. Sweat Equity betekent het feitelijk mee investeren in een bedrijf door middel van inbreng van expertise, tijd en arbeid.  Vikariat is bereid om Sweat Equity (de onder de dienstverlening toegelichte “CFCD” consulting) te investeren in ruil voor een belang in het bedrijf waar de dienstverlening plaats vind.

Start-ups en/of snel groeiende bedrijven hebben altijd een financieringsbehoefte. Bij Sweat Equity levert Vikariat feitelijk een deel van de werkkapitaal financiering. Hierdoor heeft de ondernemer minder kapitaal nodig en wordt het investeringsrisico in de dienstverlening van Vikariat kleiner.  Door een Sweat Equity investering van Vikariat is er sprake van een sterk commitment tussen het bedrijf en Vikariat. Bij een Sweat Equity investering heeft Vikariat er een groot belang bij dat het bedrijf een succes wordt. Specifiek voor start-ups geld dat naast minder startkapitaal, risicoverlaging en commitment de ondernemer ook sneller kan starten. Er is minder tijd nodig om kapitaal te verzamelen en daarmee wordt de time to market ook sneller.

Traditioneel leveren investeerders (bijvoorbeeld informal investors, business angels, seed funds of venture capitalists) voornamelijk een bijdrage in kapitaal, ook wel private equity genoemd. Met dat kapitaal, of dat van de bank, koopt u dan o.a. kennis en diensten in. Met Sweat Equity levert Vikariat u het werkkapitaal inzake “CFCD” diensten met als voordeel dat het risico gespreid is en er sprake is van een duidelijk business commitment. Vikariat is partner geworden en daarmee direct gelieerd aan het eind doel namelijk ‘succes’ in plaats van ‘uurtje/factuurtje’.

De daadwerkelijke Sweat Equity investering door Vikariat zal gerealiseerd worden door de inzet van de registeraccountant Remko Herschel. Voor een profielbeschrijving wordt verwezen naar ‘over ons’. Inzake de Sweat Equity investering is van belang om op te merken dat Remko Herschel een allround financieel advieur is die acteert op het snijvlak van commercie, finance en operations.

© Vikariat 2017

Contact

Anton van Duinkerkenlaan 82 3454 LR De Meern
tel: +31(0)6 20 71 90 45
email: info@vikariat.nl