CFO Consulting

Als CFO of financieel directeur van een klein of middelgroot bedrijf wordt u soms geconfronteerd met dossiers die geen dagelijkse routine zijn. Hier kunt u denken aan het verkrijgen van financiering (zowel reguliere bank financiering als private equity/angel financiering), het aankopen of verkopen van een activiteit (vennootschap), het uitvoeren van een due diligence, het opstellen van een initiële waardering, het inrichten van een governance structuur indien er meerdere aandeelhouders zijn, het bewerkstelligen van een ruling met de belastingdienst of het efficiënt inrichten van de financiële kolom aansluitend op de behoefte van de eigenaren.

Bij dergelijke dossiers is er vaak behoefte aan een sparringpartner c.q. adviseur die de CFO ondersteunt dan wel een dergelijk dossier volledig overneemt. Uitgangspunt bij  de door ons aangeboden CFO consulting  is een pragmatische aanpak waarbij gebruik gemaakt wordt van de opgedane kennis en ervaring bij andere klanten.

© Vikariat 2017

Contact

Anton van Duinkerkenlaan 82 3454 LR De Meern
tel: +31(0)6 20 71 90 45
email: info@vikariat.nl