Finance Manager Consulting (parttime ondersteuning)

Flexibele inzet van financieel management voor met name jonge bedrijven die willen doorgroeien. Kleine snel groeiende bedrijven alsmede het middenbedrijf hebben vaak behoefte aan een financieel manager. Gezien de omvang van deze bedrijven is er vaak geen basis om dit permanent in te vullen.

Veelal wordt de basisadministratie adequaat uitgevoerd door een financial accounting medewerker (intern of extern belegd bij een administratie kantoor)  echter bestaat er bij de aandeelhouders c.q. directie/management behoefte   aan hoogwaardige finance management ondersteuning.

Met name voor management van jonge bedrijven die willen doorgroeien en behoefte hebben aan hoogwaardige managementkennis is Finance Manager Consulting een passende oplossing. De veelal parttime ondersteuning kan in principe alle aandachtsgebieden van een finance manager behelzen i.c. interne rapportering, externe rapportering (IFRS en Dutch Gaap), liquiditeitsprognoses, financieringsvraagstukken (eigen vermogen en vreemd vermogen),  internal control en riskmanagement, tax compliance (belastingen), ICT, governance en juridische thema’s.

Thema’s zoals rapportering, liquiditeitsplanning, financiering, internal control en tax compliance worden zelfstandig opgepakt, deels door middel van het uitvoeren van de coördinatie van onderliggende processen (planning met accountant en belasting adviseurs). Invulling van de ICT, governance en juridische thema’s zullen veelal worden gecoördineerd met externe adviseurs waarbij de parttime finance manager de coördinatierol vervult tussen uw bedrijf en de externe adviseurs.

© Vikariat 2017

Contact

Anton van Duinkerkenlaan 82 3454 LR De Meern
tel: +31(0)6 20 71 90 45
email: info@vikariat.nl