Control consulting

Beheersing van de processen in een onderneming is essentieel om de uiteindelijke strategische doelstellingen van de onderneming te realiseren. Risk management is ondersteunend in dit proces. Het grote gevaar van risk management is dat uiteindelijke implementatie blijft hangen in een te theoretisch abstractie model waarmee de onderneming uiteindelijk niet is gebaat.

Vikariat biedt “in control” oplossingen waarbij de pragmatische toepassing voorop staat. Aan de hand van een gestructureerde aanpak wordt inzichtelijk gemaakt waar de risico’s van de onderneming liggen en welke beheersmaatregelen deze risico’s mitigeren. Door eveneens een koppeling te maken met de strategische doelstellingen wordt een inventarisatie gemaakt van eventueel nader te optimaliseren beheersingsmaatregelen.

Bij een  “In Control” opdracht kunnen de volgende functies specifiek worden onderzocht: strategie, budgettering, control, toezicht, inkoop, acquisitie, financiële processen, HRM, ICT, fiscaliteit en juridisch.

Indien  er sprake is van een onderneming in de bouw, techniek en/of projectontwikkeling kan ook specifiek aandacht worden besteedt aan calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering en projectontwikkeling.

© Vikariat 2017

Contact

Anton van Duinkerkenlaan 82 3454 LR De Meern
tel: +31(0)6 20 71 90 45
email: info@vikariat.nl